Loading...

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Pořízení nových technologií společností MYKOL spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008183

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE a je zaměřen na rozšíření recyklačního zázemí společnosti MYKOL spol. s r.o. V rámci projektu je technologicky posíleno recyklační centrum v provozovně ve Svatobořicích v Jihomoravském kraji a rozšířen celkový objem zpracovávaného odpadu i vyráběné produkce.

Nabízíme Vám rychlou a efektivní přepravu.

Velký důraz klademe vždy na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka.

Služby
VOZOVÝ PARK

Nabízíme vám početnou flotilu nových nákladních vozidel a také moderních zemních strojů.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Vnitrostátní i mezinárodní přeprava zboží, kusových zásilek, materiálů a převážně sypkých hmot.

PŘEPRAVA PRO VŠECHNY

Naše přepravní služby jsou využívány od malých firem až po velké nadnárodní společnosti.

SYSTÉM ŘÍZENÍ ISO

Do organizace jsme zavedli do denní praxe systém řízení ISO EN 9001:2015 a také ISO EN 14001:2004.

Máte na nás nějaký dotaz nebo požadavek?

Zašlete nám svůj dotaz, požadavek nebo objednávku. Rádi vám na vše odpovíme.