Loading...
Odešlete nám objednávku pomocí formuláře

1. Elektronická objednávka

Objednávka
Nakládka
Zboží
Vykládka
Ostatní
Potvrzuji, že jsem si přečetl Ponaučení o zpracování osobních údajů
Odešlete nám objednávku poštou nebo faxem

2. Papírová objednávka

Stáhnout objednávku

Papírová objednávka je dokument ve formátu Adobe PDF (.pdf), který si můžete pohodlně vytisknout a vyplněný poslat na naši adresu nebo faxem na číslo 00420 518 616 598.

Nabízíme Vám rychlou a efektivní přepravu.

Velký důraz klademe vždy na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka.

Služby
VOZOVÝ PARK

Nabízíme vám početnou flotilu nových nákladních vozidel a také moderních zemních strojů.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Vnitrostátní i mezinárodní přeprava zboží, kusových zásilek, materiálů a převážně sypkých hmot.

PŘEPRAVA PRO VŠECHNY

Naše přepravní služby jsou využívány od malých firem až po velké nadnárodní společnosti.

SYSTÉM ŘÍZENÍ ISO

Do organizace jsme zavedli do denní praxe systém řízení ISO EN 9001:2015 a také ISO EN 14001:2004.

Máte na nás nějaký dotaz nebo požadavek?

Zašlete nám svůj dotaz, požadavek nebo objednávku. Rádi vám na vše odpovíme.